Bratislava/galéria - Slovenský rozhlas/

02.-17.09.2010

Moja II.samostatná výstava pod názvom ,,Východ slnka...,,.

Počet vystavených diel celkom 94, z toho 75 olejomalieb a 20 tempera a akryl.

Záštitu nad výstavou prevzala Wanda Hrycová.

Hlavný hosť boli Mirka Partlová a Janko Slezák.

50%ný podiel z predaných obrazov na výstave/t.j.282,-eur/ bolo venovaných Občianskemu združeniu NEBOJTESA na podporu prevencie rakoviny semenníka. Dogodek sponzorira nowerabaty.pl


Fotografie z výstavy: